Jautājumi un atbildes
Kas ir UNIVERSĀLAIS PAKALPOJUMS?

MK noteikumu Nr. 50 33. punkta 1. apakšpunkts nosaka, ka elektroenerģijas piegāde pēc elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām tiek nodrošināta universālā pakalpojuma ietvaros par tirgotāja noteikto cenu nākamajam elektroenerģijas tirdzniecības periodam. Tas nozīmē, ka gadījumā ja pēc elektroenerģijas tirdzniecības līguma beigām klients nevienojas ne ar vienu tirgotāju par līguma nosacījumiem, elektroenerģijas piegāde tiek nodrošināta universālā pakalpojuma ietvaros par SIA "MVBK" noteikto cenu nākamajam elektroenerģijas tirdzniecības periodam. Lietotājam ir tiesības atteikties no universālā pakalpojuma bez līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksas piemērošanas. Universālā pakalpojuma tirdzniecības periods ir 12 mēneši. Universālā pakalpojuma cena ir spēkā visā tirdzniecības periodā Lietotājam ir tiesības atteikties no universālā pakalpojuma bez līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksas piemērošanas.

SIA "MVBK" universālā pakalpojuma tarifа cena ir vidēja svērtā ikstundu cena + 0,20 EUR/kWh( bez PVN). 

Kā veidojas rēķins par elektrību?

Maksa par elektroenerģijas pakalpojumu veidojas iekļaujot sekojošus punktus:

 • Patērētā elektroenerģija – elektroenerģija, ko klients patērējis uzskaites periodā saskaņā ar elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu.
 • Sadales pakalpojumi – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināti tarifi, kas sedz attiecīgā sistēmas operatora izmaksas tīklu infrastruktūras uzturēšanai, atjaunošanai un attīstībai (iekasē AS "Sadales tīkls", pie visiem tirgotājiem vienāda).
 • Obligātā iepirkuma komponente – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktā kārtībā aprēķināta un apstiprināta maksa, kas kompensē publiskā tirgotāja papildu izdevumus par obligātā iepirkuma ietvaros iepirkto elektroenerģiju, kas saražota koģenerācijā, izmantojot atjaunojamos energoresursus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū (iekasē AS "Sadales tīkls", pie visiem tirgotājiem vienāda). 2018. gada 1. janvārī ar valdības lēmumu stājas spēkā jauna obligātā iepirkuma komponenšu (OIK) maksājumu aprēķinu kārtība: kopējo maksājumu par OIK turpmāk veidos divas daļas, no kurām viena būs fiksēta, savukārt otra mainīsies proporcionāli patērētajai elektroenerģijai. Vairāk informācijas.
 • Maksa par pieslēguma nodrošināšanu (iekasē AS "Sadales tīkls", pie visiem tirgotājiem vienāda)
 • PVN – Pievienotās vērtības nodoklis 21%
Kā tiek kontrolēti skaitītāju rādījumi?

Ja jūsu adresē ir uzstādīts viedais skaitītājs, skaitītāja rādījumi par šo objektu nav jānodod, jo datus par jūsu patēriņu saņemsim automātiski.

Ja skaitītājs ir parastais, tad skaitītāju rādījumi par kārtējo mēnesi jānodod no 27.datuma līdz nākamā mēneša 3.datumam – arī tad, ja elektroenerģiju šajā mēnesī neesat patērējis.

Skaitītāja rādījumu var nodot:

 • sūtot SMS ar skaitītāja numuru, atstarpe RAD, atstarpe skaitītāja rādījums (Piem. 1234567 RAD 01236) uz tālruni +371 26883737
 • sūtot e-pastu ar tādu pašu tekstu uz info@mvbk.lv vai info@elementary.lv
 • AS "Sadales Tikls" portālā www.e-st.lv 

Kas mainīsies līgumattiecībās, kļūstot par tirgus dalībnieku?
Tirgus dalībniekam elektroenerģijas piegāde notiek saskaņā ar sistēmas pakalpojumu līgumu, elektroenerģijas tirdzniecības līgumu un balansēšanas pakalpojuma līgumu, kas var būt elektroenerģijas tirdzniecības līguma sastāvdaļa.
Kas ir jādara, lai nomainītu tirgotāju? Kādi dokumenti jānoformē?
 1. Līdz kārtējā mēneša 15. datumam jānosūta aizpildītais pieteikums un jāparaksta līgums ar jauno tirgotāju.
 2. SIA "MVBK" paziņo sadales pakalpojumu sniedzējam AS "Sadales Tīkls" par notikušo tirgotāja maiņu.
 3. No nākamā kalendārā mēneša 1.datuma Jums elektrību piegādās SIA "MVBK"
Kur griezties, ja pazūd elektrība?

Elektroenerģijas pārtraukšanas vai bojājumu gadījumos zvaniet sistēmas operatoram AS “Sadales tīkls” pa bezmaksas tālruni 8404 vai klientu servisam pa 8403.

Kā tiek aprēķināta vidējā svērtā cena?

Klienta katras stundas patēriņš tiek reizināts ar attiecīgās stundas elektroenerģijas biržas cenu (pieskaitot pakalpojuma izmaksas), kā rezultātā tiek iegūta katras stundas vidējā svērtā cena. Ja klienta skaitītājs neuzskaita ikstundas patēriņus, norēķiniem tiek piemērots diennaktī patērētās elektroenerģijas sadalījums atbilstoši tipveida grafikam. Tas nozīmē, kamēr nav uzstādīts „viedais skaitītājs”, vienas kilovatstundas vidējā svērtā cena būs vienāda visiem klientiem, neatkarīgi no patēriņa īpatnībām.


Mēnesis

Nord Pool vidēja cena par 1 MWh

Vidēja svērtā cena par 1 MWh

(pēc tipveida grafika)

janvāris 202399.74106.00
decembris 2022263.94275.61
novembris 2022226.44237.30
oktobris 2022189.28200.86
septembris 2022350.99368.80
augusts 2022467.75485.62
jūlijs 2022304.96312.35
jūnijs 2022218.29220.89
maijs 2022164.20170.71
aprīlis 2022109.40113.87
marts 2022167.22173.11
februāris 2022104.72110.82
janvāris 2022143.81151.10
decembris 2021207.40220.21
novembris 2021125.39133.22
oktobris 2021104.40114.04
septembris 2021123.50128.49
augusts 202187.3290.08
jūlijs 202188.3291.51
jūnijs 202176.2378.45
maijs 202148.4250.82
aprīlis 202143.6045.83
marts 202143.5545.76
februāris 202159.1562.05
janvāris 202153.5456.14
decembris 202044.8646.50
novembris 202041.1045.35
oktobris 202037.7241.58
septembris 202039.9143.36
augusts 202043.4145.81
jūlijs 202031.8035.55
jūnijs 202038.6642.74
maijs 202024.5327.78
aprīlis 202023.5225.87
marts 202024.0226.03
februāris 202028.0531.50
janvāris 202030.8232.21
decembris 201939.0540.42
novembris 201945.2646.60
oktobris 201947.3349.46
septembris 201948.8551.53
augusts 201949.4951.94
jūlijs 201948.9551.10
jūnijs 201944.6548.63
maijs 201944.2846.51
aprīlis 201943.5244.83
marts 201940.0740.70
februāris 201947.2848.10
janvāris 201956.6258.05


Kā veidojas biržas cena?

Elektroenerģijas biržas cena tiek noteikta nākamās dienas katrai stundai un tā izriet no pieprasījuma un piedāvājuma attiecīgajā reģionā, līdz iepriekšējās dienas plkst. 14:30. (biržā cenas tiek norādītas EUR/MWh, kur 1 megavatstunda ir atbilstoša 1000 kilovatstundām)

Vēlos nomainīt (samazināt vai palielināt) slodzi objektam, kas jādara šajā situācijā?

Jāraksta attiecīgais iesniegums AS "Sadales tīkls". Jūs varat patstāvīgi noteikt nepieciešamo slodzi Jūsu objektam, izmantojot AS "Sadales tīkls" kalkulatoru. SIA MVBK var veikt šādus slodzes aprēķina pakalpojumus Jūsu vārdā.

Vai, mainot tirgotāju, es nepalikšu bez elektrības?

NĒ, izņemot gadījumus, kad līgums par elektrību tiek vienpusēji izbeigts, rupji pārkāpjot līguma noteikumus (piemēram, neapmaksājot rēķinus).

Vai elektrības tirgotāja gadījumā būs jāmaina skaitītājs?

Skaitītāji un tīkls, kā ierasts, paliek AS "Sadales tīkls" īpašumā, jo tirgotājiem, tostarp AS "LATVENERGO", nepieder aprīkojums, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi. 

Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem

Ar noteikumiem var iepazīties šeit

ELEKTROENERĢIJAS IZCELSMES APLIECINĀJUMS

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam, izcelsmes apliecinājums ir elektronisks dokuments, ar kuru elektroenerģijas lietotājiem pierāda, ka attiecīgais elektroenerģijas daudzums ir saražots no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā. Sākot ar 2020.gada 1.decembri LR teritorijā Izcelsmes apliecinājumus (IA) izsniedz AST atbilstoši Eiropas Enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmas prasībām.

Latvijas neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāvs un vides indikatori par iepriekšējo kalendāro gadu tiek aprēķināti un publicēti līdz 30. jūnijam ( informācija no AST):


GadsAtjaunojāmā enerģija, %Fosilā enerģija , %Kodolenerģija, %CO2 izmeši, gCO2/kWh
Radioaktīvie atkritumi, mg/kWh

2020 

Neapliecinātā elektroenerģija (94,2 %)

15,18466,763
18,053
391,47
0,65Kas ir atvērtais elektroenerģijas tirgus?
No 2015. gada 1.janvāra visi elektroenerģijas lietotāji, t.sk. mājsaimniecības, elektroenerģiju iegādājas atvērtajā tirgū.  Tas nozīmē, ka ikvienam elektroenerģijas patērētājam ir iespēja izvēlēties kādu no vairākiem neatkarīgiem, Latvijā reģistrētiem elektroenerģijas tirgotājiem. Savukārt, sistēmas pakalpojumu sniedzējs A/S „Sadales tīkls” piegādās Jums no tirgotāja nopirkto elektroenerģiju par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto tarifu un nodrošinās patērētās elektroenerģijas uzskaiti, bojājumu novēršanu, pieslēguma pakalpojumus un elektroapgādes tīkla uzturēšanu.

©Copyright 2017-2023 SIA "MVBK" . All rights reserved.